LYKKE för kvinnor - GRUPPTRÄNING | Liikuntakeskus LYKKE

LYKKE för kvinnor - GRUPPTRÄNING

​​​​​I gruppträningsmenyn hittar du olika pass från lätt till utmanande och återhämtade till utvecklande. Du kan delta i LYKKE gruppträningar när som helst. Passen är inte kursformade.

GRUPPTRÄNINGSPLAN

På den här sida hittar du LYKKEs gruppträningsplan. Anmäl dig till passen via Liikuntakeskus LYKKE -mobilapplikation. I applikationen hittar du instruktörer och möjliga förändringar.

Läs mer

I LYKKE gruppträningarna hittar du pass som är utformade av LYKKE:s egna coachar, samt LesMills- konceptets pass. LYKKE:s gruppträningspass har utformats för att uppfylla de olika behoven och målen hos dem som tränar. Passens innehåll reflekterar de professionella coachernas egen stil. Innehållet i LesMills-passen följer det internationella LesMills-konceptet, och innehållet i passen förmedlas var tredje månad till de coachar som har genomgått licensutbildningen.


Gruppträningspassen delas in i fyra olika kategorier enligt passens innehåll.


STYRKA

STYRKA-passen består av olika muskelträningsövningar som ökar muskeluthålligheten. STYRKA-passen känns igen på hantelsymbolen.

Läs mer

PULS

PULS-passen är medryckande med snabba övningar som förbättrar syretransportsystemet. PULS-passen känns igen på hjärtsymbolen.

Läs mer

FIILIS

FIILIS-passen är främst roliga, svettiga och bjuder på härlig stämning. FIILIS-passet känns igen på sneaker-symbolen.

Läs mer

ÅTERHÄMTNING

ÅTERHÄMTNING-passen är lugnare pass som ingår i alla träningskalendrar. Övningarna ökar rörligheten och kroppskontrollen och hjälper till med återhämtningen. Återhämtnings-passet känns igen på blom-symbolen.

Läs mer


Gruppträningspassets nivå känns igen på färgkoden.

LÄTT
​​​​​​​ljusgrönt

MEDELSVÅRT
mörkgrönt

UTMANANDE
orange


PASSBESKRIVNINGAR

På den här sidan finns beskrivningar av LYKKE gruppträningspass. ​​​​​​​

Läs mer

LYKKE FÖR KVINNOR - EVENEMANGSKALENDER

På den här sidan finns LYKKEs kommande gruppträningspass och evenemang. Välkommen med!

Läs mer


LYKKE VIDEOPASS

LYKKE videopasset är ett videostyrt gruppövningspass som du själv kan starta från salens pekskärm vid en för dig passande tidpunkt. Du kan använda videopassen i Videostudion.

Läs mer

Les Mills-KONCEPTPASS

Innehållet i Les Mills gruppträningspassen följer det internationella Les Mills-konceptet. Passens innehåll ändras var tredje månad, samtidigt som för Les Mills-pass runt om i världen.

Läs mer


GYMPASTUDIO

VÄRMESTUDIO

VIDEOSTUDIO