LIIKUNTAKESKUS LYKKE naisille SOPIMUSEHDOT | Liikuntakeskus LYKKE

LIIKUNTAKESKUS LYKKE NAISILLE SOPIMUSEHDOT

Nämä sopimusehdot ovat voimassa kaikissa KA Wellness Oy:n (2582531-6) eli liikuntakeskus LYKKE naisille palvelusopimuksissa.

1. Jäsenyys

LYKKE naisille jäsenyys ostetaan verkkokaupasta. Sopimus liikuntakeskus LYKKE naisille ja asiakkaan välille syntyy, kun jäsenyys luodaan asiakkaan toimesta verkkokaupassa. Jäsen hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä palvelusopimuksessa määritettyjä ehtoja tehdessään ostoksia liikuntakeskus LYKKE naisille verkkokaupassa ja solmiessaan jäsenyyden. LYKKE naisille jäseniä ovat kaikki tämän palvelusopimuksen hyväksyneet ja palvelumaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on käytössä suomalainen henkilötunnus sekä suomalainen tilinumero. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee sopimusehdot hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hyväksyntä suoritetaan täyttämällä alaikäisen palvelulomake. Lomakkeen saa liikuntakeskuksen asiakaspalvelusta. Alaikäisen jäsenen tulee palauttaa alaikäisen palvelulomake LYKKE naisille asiakaspalveluun 5 vrk sisällä jäsenyyden ostosta. Mikäli lomaketta ei palauteta määräajan sisällä, voidaan jäsenen kulkukulupa jäädyttää lomakkeen palauttamiseen saakka. Jäsen on tietoinen, että LYKKE naisille liikuntakeskus toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Liikuntakeskuksella on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. Jäsentunniste, tietojen käsittely sekä yhteystietojen muutokset

LYKKE naisille jäsenelle luovutetaan käyttöön henkilökohtainen jäsentunniste. Jäsentunniste voi olla oman valinnan mukaan, joko mobiilisovellus matkapuhelimessa tai erillinen ”tägi”. Jäsentunniste on esitettävä aina liikuntakeskuksessa vierailtaessa. Jäsentunnistetta ei voi luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Jäsentunnisteen katoamisesta on ilmoitettava viipymättä LYKKEn henkilökunnalle. Tällöin jäsenen on myös lunastettava uusi tunniste kadonneen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittunut tunniste vaihdetaan uuteen veloituksetta.
Liikuntakeskus LYKKE naisille tallentaa jäsenen tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/ 2018). Jäsen on velvollinen tiedottamaan viipymättä yhteystietojensa muutoksista henkilökunnalle. Tarkemmat tiedot henkilötietojesi käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta.

3. Liittymismaksu

Palvelusopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä. Mikäli sopimuksen purun jälkeen luodaan uusi sopimus tulee liittymismaksu maksaa uudelleen.

4. Palvelumaksu

Palvelumaksun maksaminen on edellytys käyttää liikuntakeskus LYKKE naisille palveluita. Palvelumaksu on kertaluontoinen tai kuukausittainen palvelumaksu, joka veloitetaan palvelusopimuksessa sovitulla tavalla. Kertaluontoinen palvelumaksu antaa oikeuden kertakäyntiin LYKKE naisille liikuntakeskuksessa. Kuukausittainen palvelumaksu antaa jäsenelle käyttöoikeuden liikuntakeskus LYKKE naisille sekä liikuntakeskus LYKKEen yhden (1) kuukauden ajanjaksolle.

5. Palvelut

Jäsenellä on oikeus hyödyntää liikuntakeskus LYKKE naisille sekä liikuntakeskus LYKKEn palveluita oman sopimustyyppinsä mukaisesti palvelusopimuksen voimassaoloaikana ja sopimusten ehtojen mukaisesti. Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että liikuntakeskus LYKKE naisille voi yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa sekä toimipisteen aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan. Jäsen myös tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei LYKKE naisille ja liikuntakeskus LYKKE voi aina taata osallistumispaikkaa ryhmäliikuntatunnille, valmennukseen tai muuhun palveluun ja pääsy voi olla rajoitettu.

6. Jäsenyyden voimassaoloaika

LYKKEn liikuntakeskuksiin voi ostaa kertakäynnin, tutustumisviikon tai valita toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen sopimuksen. Jäsenyys jatkuu määräajankin jälkeen automaattisesti määrittämättömän ajan, niin kauan kunnes palvelusopimus kirjallisesti irtisanotaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Irtisanomisaika on 30 päivää.

Liikuntakeskus LYKKEn jäsenyyden kesto lasketaan alkavaksi sinä päivänä, kun palvelusopimus solmitaan. Kuukaudella tarkoitetaan jaksoa seuraavan kuukauden yhtä numeroa pienempään päivään (esim. 5.1.-4.2.). Jäsenellä on palveluiden käyttöoikeus vuoden jokaisena päivänä, myös arkipyhinä, ellei toisin ilmoiteta.

Jäsenyys on mahdollista tauottaa seuraavista syistä: raskaus, vakava sairastuminen tai asepalvelus. Tauosta tulee sopia liikuntakeskuksen henkilökunnan kanssa ja jäsenen tulee toimittaa tauon kestosta ja syystä luotettava todistus. Tauko voidaan myöntää vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi.

Sopimustyypin muutoksissa kalliimmasta edullisempaan sovellamme 30 päivän muutosaikaa.​​​​​​​

7. Jäsenyyden irtisanominen

Liikuntakeskuksen kuukausijäsenellä on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kuukausimaksu, tulee se maksaa ja jäsenellä on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli jäsenellä on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla. Irtisanoutuminen tehdään sähköpostilla osoitteeseen vaasa@lykkenaisille.fi.

8. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa liikuntakeskus LYKKE naisille verkkokaupassa tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimipisteelle viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Palveluiden aloittaminen (eli ensimmäinen käynti keskuksessa) yhdessä palvelusopimuksen alkamisajankohdan määrittämisen kanssa katsotaan pyynnöksi aloittaa palveluiden käyttö peruuttamisaikana. Jos palveluiden käyttö on jo aloitettu, on peruuttamistapauksessa korvattava liikuntakeskus LYKKE naisille vähintään kuukauden palvelumaksu.

9. Maksuehdot

Jäsen voi maksaa liittymismaksun ja kuukausimaksun ensimmäisen maksuerän verkkomaksuna, pankki- tai luottokortilla, Mobilepaylla, ePassilla tai Smartumilla. Keskuksessa maksun voi suorittaa pankki-tai luottokortilla tai liikuntarahalla. Liikuntakeskuksessa käy maksuvälineenä useimmat liikuntaedut: Epassi, Edenred, Smartum, Tykysetelit ja Virikesetelit. Sopimuksen mukaiset tulevat kuukausimaksut tullaan laskuttamaan jäseneltä sähköpostilla tai e-laskulla kerran kuukaudessa. Laskutusta varten jäsenellä tulee olla sähköposti tai jäsenen tulee tehdä e-laskusopimus verkkopankissa. Jäsen vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan.
Mikäli e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti jäsenen tililtä tai jäsen ei maksa sähköpostiinsa tullutta laskua, jäsenelle lähetetään muistutuslasku, johon lisätään hinnaston mukainen laskutuslisä.

10. Hinnanmuutokset

Liikuntakeskus LYKKE naisille pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutokset ilmoitetaan verkkosivuilla sekä jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä. Muutoksista ilmoitetaan viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan. Ennalta maksetun määräaikaisen jäsenyyden hintaan ei voida tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Liikuntakeskus LYKKE naisille on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

11. Vastuu maksuista

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Liikuntakeskus LYKKE naisille palveluiden käyttämiseen lakkautetaan, kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsensopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Liikuntakeskuksella on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

12. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Liikuntakeskus LYKKE naisille pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Liikuntakeskus LYKKE ilmoittaa muutoksista keskuksen infotaululla, sähköpostitse, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Liikuntakeskus LYKKE naisille pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. Liikuntakeskuksella ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan liikuntakeskuksen tai osan liikuntakeskuksesta siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden vuoksi tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Liikuntakeskus LYKKE naisille varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

13. Liikuntakeskus LYKKE naisille säännöt

Jäsenen on noudatettava keskuksessa hyviä tapoja, -käyttäytymissääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Mikäli jäsen rikkoo selkeästi ja toistuvasti toimipisteen sääntöjä, voidaan hänen jäsenyytensä jäädyttää väliaikaisesti tai irtisanoa pysyvästi. Tällaisessa tapauksessa liikuntakeskus ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja maksuja asiakkaalle.
Asiakas on tietoinen, että hänen tulee huolehtia itse riittävästä henkilökohtaisesta vakuutusturvasta, eikä liikuntakeskus LYKKE naisille ole erikseen vakuuttanut asiakasta harjoittelun aikana.

  • Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä
  • Jos jäsen tahallisesti vaurioittaa liikuntakeskus LYKKE naisille kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
  • Alle 15-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua LYKKE naisille tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien ja lastenhoitohuoneen yhteydessä.
  • LYKKE naisille jäsen on itse vastuussa omasta turvallisuudestaan. Liikuntakeskus LYKKE naisille ei vastaa jäsenen omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta liikuntakeskuksen tiloissa tai sen alueella.
  • Mikäli jäsen tuo luvatta liikuntakeskuksen tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen. Korvaus laskutetaan jäseneltä sähköpostilaskulla.


14. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä palvelusopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa Lykkettäreksi!